L’AVALUACIÓ LOMLOE A 1r i 3r D’ESO

Resum informatiu dels criteris d’avaluació que estableix la nova llei d’educació (LOMLOE) per a 1r i…

L’AVALUACIÓ LOMLOE A 1r DE BATXILLERAT

Resum informatiu dels criteris d’avaluació que estableix la nova llei d’educació (LOMLOE) per a 1r i…

Criteris de qualificació

Criteris i protocol abandomanet assignatura

Criteris de promoció i titulació