Escacs a l’escola

Accedeix aquí a la informació detallada del Programa

Descripció del programa
Escacs a l’escola és un programa de formació i innovació educativa que té com a finalitat facilitar als centres educatius la implantació i el foment de la pràctica dels escacs com a eina pedagògica per enriquir el procés d’ensenyança i aprenentatge dels infants i per ajudar a desenvolupar d’una forma natural habilitats cognitives i socials: la memòria, la capacitat de concentració, la presa de decisions, l’acceptació davant l’errada, l’atenció, la reflexió, la visió espacial de la realitat, la resolució de problemes, el raonament lògic-matemàtic, el pensament creatiu, l’autoestima, la capacitat crítica, la iniciativa i l’empatia.

Escacs a l’escola, com a programa de formació i innovació, es basa en una formació inicial per al professorat que s’inicia a l’ús dels escacs com a eina pedagògica i amb una formació contínua per aprofundir en els escacs com a eina transversal.

Persones destinatàries
Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears que imparteixen educació infantil, primària i educació secundària obligatòria.