L’AVALUACIÓ LOMLOE A 1r DE BATXILLERAT

Resum informatiu dels criteris d’avaluació que estableix la nova llei d’educació (LOMLOE) per a 1r i 3r d’ESO, per a aquest curs 2022/2023. La LOMLOE es comença a aplicar a l’actual curs escolar en aquests dos nivells de l’educació secundària obligatòria (1r i 3r). Per a 2n i 4t d’ESO se seguirà aplicant la mateixa normativa d’avaluació del curs passat.