Puntuació definitiva procés admissió Batxillerat

Puntuació definitiva procés admissió Batxillerat

Llista definitiva procés admissió Batxillerat (IES Santa Maria) – Primeres opcions


Llista definitiva procés admissió Batxillerat (IES Santa Maria) – Segones opcions