Segon Premi VIII Concurs d’Activitats de prevenció de violència de gènere

L’IES Santa Maria ha guanyat el segon premi al VIII Concurs d’Activitats de Prevenció de la Violència de gènere per les accions dutes a terme al llarg del curs 22/23.

La Comissió de Coeducació agraeix la feina feta per tothom però especialment per l’alumnat d’Igualtat de gènere de 1r d’ESO i de Coeducació de 3r, així com pel professorat, famílies i personal no docent que sempre participa a les iniciatives proposades.

Acta de lliurament del premi: dijous 26 d’octubre 19:30h. Aula 18. Edifici Sa Riera (Palma).