Llibres de text i material didàctic

Accedeix aquí a la informació detallada del Programa

Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2022-2023

Convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Objectiu: combinar l’educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb un estalvi econòmic per a les famílies

Destinataris: centres d’educació primària i d’educació secundària obligatòria públics i concertats.