Centres ecoambientals

Accedeix aquí a la informació detallada del Programa

Programa de Centres ecoambientals

L’any 2004 la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i la Conselleria d’Educació i Universitat varen posar en funcionament el  Programa Centres Ecoambientals.

Finalitat: Impulsar l’educació ambiental en els centres educatius de les Illes Balears i donar suport als projectes d’ambientalització dels centres educatius.

Tots els centres participants disposaran d’informació i assessorament tècnic de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i la Conselleria d’Educació i Universitat

Es podrà sol·licitar el guardó de Centre Ecoambiental.

Persones destinatàries: tots els centres de les Illes Balears d’educació infantil, primària i secundària, batxillerat i formació professional, els centres públics d’educació de persones adultes, els centres d’educació especial i altres centres educatius d’especial singularitat.