APS – Aprenentange servei

L’IES Santa Maria és un centre que forma part del programa APS a la Serra de Tramuntana. Al llarg del curs 21-22 el nostre centre educatiu va començar a desenvolupar un projecte d’Aprenentatge Servei amb un acord de custòdia del territori amb l’Ajuntament de Santa Maria i l’Associació Més que Pedra. Les primeres accions del projecte es varen dur a terme a la finca de titularitat pública de Ca ses Monges a la Vall de Coanegra.

Es varen acomplir activitats de diversos tipus, entre elles: una taula rodona amb experts en la temàtica, el I Congrés APS a Santa Maria del Camí, tallers professionals de restauració de marges, tasques de restauració del torrent que passa per la finca i la celebració del dia dels boscos. Aquestes activitats es varen desenvolupar a tots els nivells educatius, de tal forma que, tots els alumnes del centre des de 1r ESO fins a 4t varen passar en qualque moment per la finca. Els objectius fonamentals varen ser: introduir als nostres alumnes a la història de la finca, la seva importància al llarg de la història i la seva importància actual, la necessitat de cuidar-la i mantenir-la, els elements etnològics i el seu patrimoni entre d’altres.

Durant el curs 22-23 a part d’acomplir diverses activitats a la Finca de ca ses monges es va ampliar la visió de l’APS a la Serra de Tramuntana a altres vessants com per exemples altres territoris o línies de feina. 

La metodologia APS pot ser una eina molt útil a l’hora de contextualitzar les situacions d’aprenentatge en contestes fora de l’escolar o el personal.