Treball per àmbits – horitzontal

Treball per àmbits

Es genera un espai pedagògic on s’integren els sabers i els criteris d’avaluació de diferents àrees d’un mateix equip docent.

Ara mateix el centre treballa per àmbits a: 

1r d’ESO: Angles – Biologia – Matemàtiques

                 Català – Castellà

3r d’ESO: Àmbit STEM integrat per: Física i Química – Matemàtiques- Tecnologia

“L’èxit no és el canvi pel canvi, sinó el canvi per a la millora dels aprenentatges de tot l’alumnat”

Treball Horitzontal

Des del curs 21-22 al nostre centre es desenvolupen continguts de manera conjunta entre diferents àrees a diferents nivells. Fent que el professorat de diferents àrees es coordini i treballi de manera conjunta els continguts . El curs 22-23 les situacions d’aprenentatge i la formació al centre ens ha ajudat a consolidar aquesta pràctica al centre.