Programes internacionals

Programes internacionals de centre

 Actualment al nostre centre tenim tres programes internacionals:

eTwinning: programa que pertany a l’Erasmus + on els principals objectius són ampliar la dimensió europea, potenciar l’ús de llengües estrangeres i apropar alumnat i personal escolar entre els diversos països europeus.  Al centre hem fet projectes virtuals a 1 ESO des del curs 2015-2016. Aquest curs col·laboram amb el 3rd Thermi High School de Salònica, Grècia. Accés al bloc d’eTwinning.

Penpalling: Intercanvi virtual amb el Wildwood High School de Los Ángeles (EEUU). Alumnat de 1r i 2n d’ESO  compta amb un pen pal (amic/ga per correspondència) i a partir d’activitats realitzades a classe s’intercanvien fent ús de recursos digitals. 

Auxiliars de conversa: aquest curs disposam d’un auxiliar de conversa en llengua anglesa i hem disposat d’una auxiliar en llengua alemanya fins el mes de març.

Puntualment, aquest curs alumnat de 2n d’ESO ha gaudit d’unes estades d’immersió lingüística a València finançades pel Ministeri d’educació.   

Erasmus: el curs passat i el present curs dues docents del centre s’han format en projectes de mobilitat Erasmus+.